Nagroda Nobla z fizyki

Każdy słyszał nazwisko Alfreda Nobla, słynnego na cały świat wynalazcy dynamitu. Odrobina nitrogliceryny zmieszana z gliną przyniosła mu wielką sławę, co pozwoliło mu ufundować nagrodę dla uczonych, którzy osiągnęli najwięcej dla współczesnej nauki. Odbywa się to dzięki temu, że pieniądze niegdyś zgromadzone przez Nobla za stworzenie dynamitu do dzisiaj są w nieustannym obrocie.

Nagroda Nobla z fizyki to jedna z nagród, którą przyznaje się co roku najlepszym. Jednym z najbardziej znanych laureatów Nobla z fizyki był Albert Einstein. Otrzymał ją wbrew pozorom nie za teorię względności, lecz za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Dzięki temu mamy dzisiaj fotokomórki i automatyczne drzwi w sklepach.

14.03.2010. 16:06