Historia Państwowej Akademii Nauk

Państwowa Akademia Nauk to instytut, który został powołany w czasach komunizmu. Dzisiaj jest to organizacja, która skupia najlepszych polskich uczonych, a także trzyma pieczę nad państwowymi instytutami naukowymi. Działa trochę podobnie jak Francuska Akademia Nauk.

Historia Państwowej Akademii Nauk rozpoczyna się w roku 1951, kiedy została powołana do życia. Powstała kosztem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które zostały zlikwidowane. Celem władz komunistycznych było utworzenie centralnej jednostki, którą można by było łatwo sterować polską nauką. W 1990 roku jednak PAN straciła status rządowy i zaczęła działać jako korporacja uczonych i rozbudowana sieć instytutów.

21.03.2010. 13:17