Największe odkrycia naukowe XX wieku

odkrycia XX wiekuXX wiek obfitował w niezliczone odkrycia naukowe i wynalazki. Można by układać długie listy rankingowe zawierające wyniki badań uczonych i wynalazki, szeregując je według tego, jak bardzo wpłynęły na nasze życie, jednak to mija się z celem. Najlepiej jest zatem uszeregować kilka z nich chronologicznie.

Z wynalazków z pewnością nie wolno pominąć samolotu (1903) oraz triody próżniowej (1906). Bez tej ostatniej dzisiaj nie mielibyśmy komputerów. W 1954 roku odkryto laser, który dzisiaj także jest potrzebny w dziedzinach życia, o których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Największe odkrycia naukowe XX wieku to także pierwsze skuteczne leki stosowane w psychiatrii oraz mikroprocesor.

25.03.2010. 03:19

Dotacje na badania naukowe

dotacje naukoweMłodzi, zdolni naukowcy mają bardzo często wielki potencjał, a bez świeżego spojrzenia na nowe zagadnienia w nauce ludzkość niewiele by osiągnęła. Dlatego właśnie naukowcy, nie tylko ci młodzi, ale każdy, kto ma duże szanse na osiągnięcie sukcesu na polu swojej dziedziny nauki, a nawet odkrycie czegoś zupełnie nowego, jeszcze nieznanego nauce, powinno dawać szanse na dotacje na badania naukowe.

Badania naukowe zwykle wymagają olbrzymich nakładów, których naukowcy nie mają. Jeśli jednak dowiodą, że szanse na sukces w dziedzinie, budżet państwa lub instytucje wojskowe chętnie wykładają dotacje na badania naukowe dla tych, którzy mają największy potencjał. Dlatego warto być najlepszym w swojej dziedzinie naukowej.

22.03.2010. 21:56

Historia Państwowej Akademii Nauk

Państwowa Akademia Nauk to instytut, który został powołany w czasach komunizmu. Dzisiaj jest to organizacja, która skupia najlepszych polskich uczonych, a także trzyma pieczę nad państwowymi instytutami naukowymi. Działa trochę podobnie jak Francuska Akademia Nauk.

Historia Państwowej Akademii Nauk rozpoczyna się w roku 1951, kiedy została powołana do życia. Powstała kosztem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, które zostały zlikwidowane. Celem władz komunistycznych było utworzenie centralnej jednostki, którą można by było łatwo sterować polską nauką. W 1990 roku jednak PAN straciła status rządowy i zaczęła działać jako korporacja uczonych i rozbudowana sieć instytutów.

21.03.2010. 13:17

Nagroda Nobla z fizyki

Każdy słyszał nazwisko Alfreda Nobla, słynnego na cały świat wynalazcy dynamitu. Odrobina nitrogliceryny zmieszana z gliną przyniosła mu wielką sławę, co pozwoliło mu ufundować nagrodę dla uczonych, którzy osiągnęli najwięcej dla współczesnej nauki. Odbywa się to dzięki temu, że pieniądze niegdyś zgromadzone przez Nobla za stworzenie dynamitu do dzisiaj są w nieustannym obrocie.

Nagroda Nobla z fizyki to jedna z nagród, którą przyznaje się co roku najlepszym. Jednym z najbardziej znanych laureatów Nobla z fizyki był Albert Einstein. Otrzymał ją wbrew pozorom nie za teorię względności, lecz za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. Dzięki temu mamy dzisiaj fotokomórki i automatyczne drzwi w sklepach.

14.03.2010. 16:06

Przerwa techniczna

Serwis znajduje się w przebudowie. Zapraszamy w późniejszym terminie.

15.02.2010. 21:17